Dzień Patrona w Gimnazjum Polskim

Dzień Patrona w Gimnazjum Polskim

Państwowe Gimnazjum Polskie im. Józefa Piłsudskiego co roku w rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego – organizuje w szkole Dzień Patrona, by uczcić pamięć jednej z najważniejszych postać w historii Polski. Na uroczystej akademii wystąpił Zespół Tańca Ludowego Kukułecka, a także dzieci i młodzież z zespołu breakdance „Factory kingz”. Harcerze przeprowadzili konkurs wiedzy o gimnazjum, Marszałku Piłsudskim oraz historii lokalnych Polaków.

Ważnym elementem uroczystości było odznaczenie medalem pamiątkowym osób o wybitnych osiągnięciach w nauce, które reprezentują gimnazjum na imprezach miastowych, państwowych i międzynarodowych oraz osób prowadzących aktywną działalność społeczną. W tym roku nagrodę z rak pani dyrektor otrzymało piętnastu uczniów. W dziedzinie nauki: Sofija Beļska, Patrīcija Aļhimovicz, Diana Hrapāne, Andžejs Hotins, Elina Ragine, Valērija Labude, Sofija Borovska, Ksenija Ščerbakova, Anna Stankova, Kornēlia Lapkovska, Nikoļa Linkevicz oraz Aleksandra Kaļiņina. Medale za aktywną działalność pozalekcyjną otrzymali Milana Saveika, Antons Čerņavski i Violeta Golovań.