Ekipa TVP w Łatgalii

Ekipa TVP w Łatgalii

W lipcu gościła na Łotwie, a dokładnie w Łatgalii ekipa filmowców z Telewizji Polskiej z Lublina. Niedługo powstaną reportaże historyczne pt. „Kresowe grody i rody”.

Grupa filmowców pracuje dla TVP Wilno. Realizują programy historyczne o Kresach północno-wschodnich, pokazując miejsca związane z Polakami i polskością. Na Łotwie dziennikarze badali historię Platerów i Tyzenhausów. Każdy odcinek trwa około 15 minut.

Filmowcy 7 lipca udali się do Krasławia, Liksny i Jałówki – miejsc związanych z rodami Platerów i Tyzenhausów. Towarzyszyła w filmowaniu również konsul Ambasady RP w Rydze Małgorzata Hejduk-Gromek. W Eglaine czyli Jałówce – gdzie niegdyś stał przepiękny pałac Tyzenhasów, zniszczony w czasie I wojny światowej, ciekawe opowieści o tych terenach snuł Miervaldis Brodovs – zafascynowany krajoznawca. Są tutaj miejsca związane z rodem Tyzenhausów: muzeum, gdzie się zachowały nieliczne fragmenty byłej świetności pałacu oraz słup graniczny, który dzielił granice terenów posiadłości Zyberków-Platerów i Tyzenhausów.