I znów plakaty w Domu Polskim

I znów plakaty w Domu Polskim

W listopadzie w galerii Domu Polskiego odbył się wernisaż wystawy plakatów artystów polskich. Prace polskich artystów Dominiki Korzeniowskiej i Michała Piekarskiego goszczą w Dyneburgu już po raz kolejny.

Tytuł wystawy Dominiki Korzeniowskiej jest „Darling 2021. Art book illustrations digitally”. Nazwa w języku angielskim zdaniem autorki podkreśla uniwersalność wystawy, a przeciąż język angielski jako lingua franca cechuje właśnie uniwersalność. Artystka sztuk wizualnych ur. w 1971 r. w Krakowie. Tworzy obrazy, tkane obiekty malarskie i instalacje. Zajmuje się projektowaniem graficznym, ilustracją i grafiką cyfrową. Na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w 2017 r. otrzymała tytuł doktora sztuki. Jest stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Obecnie pracuje jako adiunkt na Kierunku Grafika Wyższej Szkoły Informatyki w Warszawie.

Michał Piekarski jest grafikiem i kocha typografię. Jest autorem projektów graficznych książek, albumów, znaczków pocztowych, plakatów i miesięczników. Tytuł jego poświęconej liternictwu wystawy to „Zapach jesieni”. Artysta uzyskał dyplom i odbył studia doktoranckie w Pracowni Plakatu prowadzonej przez prof. Macieja Urbańca na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Michał Piekarski jest wykładowcą Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, jak również w Podyplomowej Szkole Reklamy przy Uniwersytecie Jagiellońskim i na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.