Imprezy niepodległościowe w Dyneburgu

Imprezy niepodległościowe w Dyneburgu

Dyneburscy Polacy świętowali Niepodległość Polski i Łotwy prawie tydzień: od 10  listopada do 16 listopada.

10 listopada w kościele pw. Serca Jezusowego zebrali się dorośli, dzieci i młodzież, żeby wspólnie dziękować Bogu za dar wolności. Mszę Świętą celebrował ksiądz Andris Szewels. Barwnym upiększeniem święta były dzieci i młodzież z zespołu „Kukułeczka”, który wziął czynny udział u nabożeństwie m.in. składając dary. W kościele Polakom towarzyszyła Ambasador RP w Rydze Monika Michaliszyn.

W Święto Niepodległości, 11 listopada przedstawiciele Związku Polaków i władz miasta udali się się na Słobódką, gdzie przy Krzyżu poświęconym poległym Legionistom Polskim oddali hołd żołnierzom, którzy przyczynili się do wywalczenia niepodległości Łotwy. W uroczystości wzięli udział: Ambasador RP w Rydze Monika Michaliszyn, mer miasta Andrejs Elksniņš, wicemerowie Jānis Lāčplēsis i Jānis Dukšinskis, szefowie Straży Miejskiej Gennadij Kamiński i Aleksander Linkiewicz, duchowieństwo oraz delegacja z Łukowa. Po złożeniu wieńców zgromadzeni przy Krzyżu wzięli udział w akcji „Niepodległa do hymnu”.

Przedszkole Polskie w Dyneburgu również uczciło najważniejsze dla Polaków święto. Uroczysty patriotyczny odbył się 15 listopada. Dzieci zaprezentowały bogaty program artystyczny. Dominowały barwy narodowe oraz wzruszenie.

W tym samym odbyła się uroczystość niepodległościowa w Polskim Gimnazjum im. J. Piłsudskiego, która była połączona w otwarciem budynku szkoły przy ul. Marijas 1 po renowacji. W przepełnionej po brzegi świeżo wyremontowanej sali widowiskowej zgromadziły się setki uczniów, nauczyciele oraz rodzice. Akademię swoją obecnością zaszczycili dyrektor Biura Polonijnego Senatu RP Grzegorz Seroczyński, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Ryde Pierwszy Radca Małgorzata Hejduk-Gromek, mer Daugavpils Andrejs Elksniņš, wice merowie, przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz duchowieństwa. Przemówienia przplatały się występami artystycznymi Zespołu Tańca Ludowego „Kukułeczka”, chórku szkolnego i harcerzy.