In memoriam – ks. Michał Siwicki

In memoriam – ks. Michał Siwicki

18 października po ciężkiej chorobie swoją posługę kapłańską na ziemi skończył proboszcz kościoła św. Piotra w Okowach, dziekan Dziekanatu Dyneburskiego – ksiądz Michał Siwicki.

Ksiądz Siwicki urodził się 15 września 1979 r. Uczęszczał do szkoły średniej w Indrze i grał na organach w kościele parafialnym. Następnie studiował w Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął 12 września 2004 r. i rozpoczął posługę w Agłonie. Później służył w Andrupene i Puszy. W latach 2007–2008 studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego w Wenecji we Włoszech, a w 2012 r. obronił doktorat z kościelnego prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.

W 2014 r. ks. Michał Siwicki został mianowany Dziekanem Kongregacji i Dziekanem Dziekanatu Dyneburskiego z siedzibą w kościele św. Piotra w Okowach. Pełnił również funkcję przewodniczącego Sądu Diecezjalnego Diecezji Rezeknieńsko-Agłońskiej oraz był kapelanem Straży Miejskiej w Daugavpils.

Ksiądz Michał Siwicki spoczął na cmentarzu katolickim w Dyneburgu.