Koncert Andrzeja Kołakowskiego w Domu Polskim

Koncert Andrzeja Kołakowskiego w Domu Polskim

Z inicjatywy członków Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej 10 lutego w Domu Polskim odbył się niesamowicie wzruszający i patriotyczny koncert barda, polskiego działacza opozycyjnego w okresie PRL-u – Andrzeja Kołakowskiego. Artysta śpiewał piosenki swego autorstwa, przeplatane wzmiankami o ważnych dla narodu polskiego wydarzeniach historycznych, jednak głównym tematem występu była 153 rocznica Powstania Styczniowego. Andrzej Kołakowski ukończył pedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a w roku 2006 obronił pracę doktorską. Pracował jako wychowawca i katecheta, od roku 2006 jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego. Mieszka w Gdańsku. Jest autorem kilku książek z zakresu historii wychowania w Polsce.

Koncert między innymi był również wspaniałą lekcją historii Rzeczypospolitej. W latach 80-tych działał w organizacjach opozycyjnych. Zajmował się drukiem i kolportażem pism podziemnych. Pan Andrzej ma na koncie również kilka płyt w tym „Kontrrewolucja”, „Requiem dla poległych” i „Wysocki według Kołakowskiego”.

Od wielu lat koncertuje wykonując swoje piosenki o tematyce historyczno-religijno-społeczno-politycznej, przy akompaniamencie gitary, a inspiracją dla jego twórczości są hasła, które nie przemijają i są zawsze obecne w życiu człowieka, a więc wiara, nadzieja i miłość. W roku 2009 za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.