Koncert dla seniorów

Koncert dla seniorów

Zgromadzenie Ogólne ONZ 14 grudnia 1990 r. ustanowiło Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, który obchodzimy 1 października. W Dyneburgu w swoje święto seniorzy mogli rozkoszować się koncertem zespołów amatorskich w Parku im. Dubrowina.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili zastępca burmistrza Jānis Lāčplēsis, zastępca burmistrza Līvija Jankovska, radna miasta i prezes Łotewskiego Czerwonego Krzyża Helēna Soldatjonoka, kierownik Służby Pomocy Społecznej Līvija Drozde. Polskimi akcentami imprezy były występy zespołu wokalnego „Barwy Daugawy” pod kierownictwem Stanisława Jakowenko, zespołu instrumentalnego pod kierownictwem Grigorija Kagana oraz chóru „Promień” pod batutą Aliny Łapińskiej.