Koncert Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka w Dyneburgu

Koncert Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka w Dyneburgu

Zawdzięczając owocnej współpracy Dyneburskiego Oddziału „Promień” ze Związkiem Strzeleckim Rzeczypospolitej niecodziennej lekcji historii doświadczyli uczniowie Polskiego Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego. 2 marca w szkole  odbył się koncert Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka pod tytułem „Żołnierze wyklęci. Podziemna Armia powraca”.

Spotkanie rozpoczęło się od odczytania listu Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka do uczestników oraz prelekcji Komendanta Głównego ZSR mł. insp. ZS Pawła Wasążnika. Utwory prezentowane w trakcie koncertu przez znanych w Kraju bardów, opiewają Żołnierzy Wyklętych, którzy oddali swe życie za wolność i niepodległość Polski, walcząc z dwoma totalitaryzmami – nazistowskim i komunistycznym.

Ginęli oni w samotnej walce, torturowani i mordowani w kazamatach więzień NKWD i UB w granicach powojennej Polski w latach 1944-1951, a pojedyncze oddziały były dobijane do późnych lat pięćdziesiątych. Wielu padło ofiarą sfingowanych procesów politycznych. Leszek Czajkowski oraz Paweł Piekarczyk od ponad 20 lat występują w Polsce i wśród Polaków, wszędzie tam, gdzie zostaną zaproszeni.