Konferencja w Oddziale ZPŁ w Dyneburgu

Konferencja w Oddziale ZPŁ w Dyneburgu

25 marca na Warszawskiej odbyła się konferencja sprawozdawcza Dyneburskiego Oddziału „Promień” Związku Polaków na Łotwie. W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt członków Oddziału.

Konferencja, która odbyła się w przeddzień kolejnej rocznicy nadania Dyneburgowi praw miejskich przez króla Stefana Batorego w 1582 roku zaczęła się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Następnie prezes oddziału Ryszard Stankiewicz poprosił wszystkich obecnych o minutę ciszy, żeby uczcić pamięć wywiezionych na Sybir 25 marca 1949 roku mieszkańców Łotwy.

Po poważnym wstępie odbyły się wybory przewodniczącego i sekretarza zebrania. Na przewodniczącą zebrania jednogłośnie wybrano Marię Jurkową, a na sekretarza Krystynę Kunicką, do komisji redakcyjnej zostali powołani Anżela Dubowska i Romuald Zygmunt. Pani Gertruda Chrzczanowicz poinformowała, że w chwili obecnej Dyneburski Oddział „Promień” liczy 310 członków. W roku 2018 zmarło 11 członków, wstąpiło 6 osób.

W dalszej części konferencji, sprawozdanie z działalności za 2018 rok przedstawił prezes Ryszard Stankiewicz. Prezes przypominał, że nasz Oddział przyczynił się do bardzo wielu przedsięwzięć. W zeszłym roku odbyły się między innymi Festiwale w Posiniu, w Krasławiu, Festiwal Piosenki Religijnej w Dyneburgu, Święto ulicy Warszawskiej oraz Święto Niepodległości Polski i Łotwy także odbyło się w Dyneburgu,. W Domu Polskim prężnie działają: chór „Promień”, ZTŁ „Kukułeczka, zespół „Barwy Daugawy”, klub seniorów, klub dzieci „Polska chatka”, teatralna grupa „Twórczy pryzmat”. Odbywają się imprezy okolicznościowe, wystawy. W 2018 roku Dom polski odwiedziła 7241 osoba z Turcji, Austrii, Litwy, Polski, Łotwy. Prezes podziękował dyrektorkom polskich placówek edukacyjnych oraz wszystkim aktywnym Polakom, którzy angażują się w przedsięwzięcia realizowane przez Promień i CKP. Zaznaczył, że w tej chwili jest bardzo dobra współpraca z Ambasadą RP w Rydze i Konsulatem oraz fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Jako najważniejsze wydarzenia 2018 roku przywołał otwarcie pomnika Stefana Batorego z udziałem Prezydent RP Andrzej Duda i prezydenta Łotwy Raimondsa Vejonisa oraz renowację cmentarza legionistów polskich w Ławkiesach.

Do sprawozdania Komisji Rewizyjnej głos zabrała Pani Irena Biron, przedstawiając informacje o wydatkach, amortyzacji i inwentaryzacji sprzętu.

W dyskusji głos zabierali m.in. Żanna Stankiewicz, Wanda Baulina,  Wanda Antonowa, Halina Smulko i Anżela Dubowska. Romuald Zygmunt przedstawił uchwalony później przez delegatów wniosek o o zbieranie informacji i stworzenie bazy danych z informacjami o Polskich działaczach i związkowcach oraz kroniki związkowej. Ustalono, że w 2019 roku zostaną zorganizowane zaległe z ubiegłego roku obchody jubileuszu 30-lecia „Promienia”.

Większość uczestników zebrania oceniła pracę Zarządu i Związku jako bardzo dobrą. Konferencja zakończyła się wyborami delegatów na konferencję sprawozdawczą Związku Polaków na Łotwie w Rydze 30 marca.