Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Sadancis”

Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Sadancis”

W lutym po raz pierwszy w Dyneburgu odbył się Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Sadancis”, organizowany przez Wydział Kultury Dyneburskiego Urzędu Miasta. „Sadancis” czyli „Międzynarodowy Korowód” połączył na jednej scenie przedstawicieli wielu narodowości, m.in., Polaków, Łotyszy, Łatgalczyków, Białorusinów, Rosjan oraz Litwinów. Celem festiwalu była popularyzacja dorobku kultury łotewskiej, kultur innych narodowości oraz ich integracja. Polaków reprezentował Zespół Tańca Ludowego „Kukułeczka” wykonując mazura. Przez dwa festiwalowe dni 5 oraz 6 lutego trwały warsztaty taneczne oraz koncerty w Pałacu Kultury, w których wzięło udział kilkanaście zespołów z Łotwy oraz zza granicy – Witebska oraz Poniewieża.