Niepodległość, Niepodległość!

Niepodległość, Niepodległość!

W daugavpilskim Pałacu Kultury 28 listopada odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski oraz Święta Niepodległości Łotwy, na którą przybyli nie tylko lokalni Polacy oraz miłośnicy kultury polskiej, lecz również przedstawiciele oddziałów Związku Polaków na Łotwie z Rezekne, Ludzy, Krasławia i Jekabpils oraz zaproszeni goście.

Wśród gości byli: mer Daugavpils Andrejs Elksniņš, Pani Ambasador RP na Łotwie Monika Michaliszyn, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rydze Krzysztof Pokruszyński i radni Urzędu miasta Daugavpils – Pēteris Dzalbe, Natalija Kožanova oraz Viktorija Sporāne-Hudojana.

Jako pierwszy głos zabrał mer miasta Andrejs Elksniņš, który mówił o wkładzie Polaków w rozwój kulturowy miasta obecnie, lecz zaakcentował również wątki historyczne. Pani Ambasador RP na Łotwie Monika Michaliszyn w swoim przymówieniu nie pominęła żadnego wydarzenia tegorocznego ważnego dla Polaków. Serdecznie dziękowała lokalnym Polakom za ich wkład w utrzymywanie i promowanie polskości. Podkreśliła wagę owocnej współpracy z władzami lokalnymi. Kilka ciepłych słów do zebranych skierował ksiądz proboszcz kościoła pw. Serca Jezusowego Andris Szewełs.

Koncert niepodległościowy składał się przeważnie z polskich pieśni patriotycznych oraz układów choreograficznych. Uroczystość była dedykacją kilku pokoleń uczestników zespołu tańca ludowego „Kukułeczka” na trzydziestolecie. Wspaniała „Kukułeczka”, której członkowie to w większości uczniowie Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego, została stworzona w 1991 roku przez Żannę Stankiewicz. Już trzy dekady kilka grup zespołu cieszy widzów na Łotwie, w Polsce i za granicą.