Nowy konsul w Dyneburgu

Nowy konsul w Dyneburgu

W styczniu na Łotwę przybył nowy Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze Pan Mariusz Podgórski. W marcu przybył do Dyneburga.

Konsul rozpoczął wizytę od zapalenia zniczy pod Krzyżem Legionistów Polskich na Słobódce. Następnie udał się do Polskiego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego, gdzie spotkał się z dyrekcją, nauczycielami oraz uczniami. Kolejnym punktem było oglądanie polskiego przedszkola im. Jana Plater-Gajewskiego.

Po południu odbył się dyżur konsularny w Domu Polskim, na którym chętni Polacy mogli przedłużyć ważność lub złożyć wniosek o Kartę Polaka.