Obchody Dnia Matki

Obchody Dnia Matki

Jednym z najbardziej wzruszających świąt, które obchodzimy w maju jest bez wątpienia Dzień Matki.  Łotewscy Polacy obchodzą to święto aż dwa razy, ponieważ na Łotwie przypada ono na drugą niedziele maja, natomiast w Polsce – 26 maja. Daje to możliwość kilkakrotnie złożyć życzenia kochanym rodzicielkom.

Co roku koncertowe dla swoich mam przygotowują wychowankowie Polskiego Przedszkola im. Jana Platera-Gajewskiego. Grupa małych Polaków 16 maja pokazała wszystkim zebranym na sali członkom swoich rodzin przedstawienie, składające się z wierszy, piosenek oraz tańców. W ciągu prawie godzinnego występu wesołe dzieciaki prezentowały swój dorobek artystyczny, by w ten prosty, ale tak bardzo wzruszający sposób podziękować za troskę i miłość.

Koncert z okazji Dnia Matki na końcu maja odbył się także w Centrum Kultury Polskiej. O widowisko muzyczne oraz koncertowe przedstawienie zadbały kierowniczka grupy teatralnej Milena Sawkina, Swietłana Manochina, która pracuje z dziećmi uczęszczającymi do „Polskiej Chatki”, oraz zespół wokalny „Barwy Daugawy”. W tym szczególnym dniu słowem i piosenką, dzieci z grup i zespołów artystycznych działających przy Centrum Kultury Polskiej wyraziły swoją wdzięczność za dobroć matczyną i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza. Młodzi artyści przygotowali program, składający się ze współczesnych piosenek oraz pięknych życzeń. Mamy witały dzieci gromkimi brawami, a niektóre podczas wystąpienia swoich pociech miały w oczach łzy.

Niespodzianką wieczoru był quiz dla matek, które musiały rozpoznać siebie na portretach narysowanych przez dzieci w przeddzień święta. Mamy były na wysokości zadania. Nie było pomyłek również w konkursie na zgadywanie głosu swego dziecka.

Żadna mama nie wyszła z sali niewzruszona – wszystkie miały na twarzy uśmiech, a małym artystom można tylko pogratulować udanego występu.