Obchody Święta Wojska Polskiego na Łotwie

Obchody Święta Wojska Polskiego na Łotwie

Co roku na Łotwie w różnych miejscach odbywają się uroczystości poświęcone obchodom Dnia Wojska Polskiego. Data 15 sierpnia wiąże się ze zwycięską Bitwą Warszawską z 1920 r.

Obchody 15 sierpnia odbyły się w bazie NATO w Ādaži.  W uroczystościach udział wzięli Charge d’affairs Ambasady RP w Rydze Łukasz Cudny oraz Attaché Obrony RP na Łotwie płk Tadeusz Słomczewski.

Natomiast 18 sierpnia Prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz, Konsul RP Mariusz Podgórski, Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy płk Tadeusz Słomczewski wraz z zastępcą ppłk Sławomirem Kłosowskim oraz dowódca PKW major Daniel Fac udali się do miejsc pamięci oraz cmentarzy poległych polskich żołnierzy w Dyneburgu, Wyszkach oraz Ławkiesach.

Wizyta Konsula RP Mariusza Podgórskiego w Dyneburgu była również okazją do wręczenia Kart Polaka.