Opóźnione zakończenie roku w przedszkolu

Opóźnione zakończenie roku w przedszkolu

W tym roku mury Przedszkola Polskiego im. Jana Platera Gajewskiego w Daugavpils opuściło 19 przedszkolaków. Uroczyste pożegnanie potencjalnych pierwszoklasistów odbyło się 19 czerwca.

Trzytygodniowe opóźnienie związane z sytuacją epidemiologiczną nie przeszkodziło podniosłej i radosnej atmosferze święta. Wspaniale zatańczonym Polonezem Wojciecha Kilara uroczystość otworzyła grupa absolwentów. Program artystyczny był bardzo bogaty: przedszkolacy pięknie recytowali wiersze, tańczyli i śpiewali po polsku, łotewsku i angielsku.

Na zakończenie uroczystości każdy absolwent otrzymał świadectwo, pamiątkowy album przedszkolny, książkę oraz dyplomy. Natomiast rodzice w imieniu swoim i swoich dzieci podziękowali dyrekcji, nauczycielom grupy i wszystkim pracownikom przedszkola za trud oraz cierpliwość okazaną ich pociechom.