Otwarcie sezonu w galerii CKP

Otwarcie sezonu w galerii CKP

Pierwszą jesienną wystawą, która zagościła w Galerii Centrum Kultury Polskiej została wystawa Natalii Krjukowej „Odrzucając granice!”. Od 9 września w Domu Polskim można oglądać prace artystki wykonane w technice mieszanej oraz akwarele, pastele, rysunki węglem, kredą i flomastrem.

Żadna z prac Natalii nie ma nazwy, ponieważ uważa ona, że nazwa w pewnym sensie również ogranicza widza, a autorka chciałaby, aby każda osoba ujrzała w jej pracach co innego. Natalia pokazuje, że sztuka nie może mieć granic, odpycha, odrzuca wszelkie konwenanse. Większość prac artystki została wykonana w okresie pandemii Covid-19 i pokazuje jej nastawienie do istniejącej sytuacji oraz wewnętrzny nastrój.

Natalia Krjukowa urodziła się w 1981 r. w Ałuksne, gdzie ukończyła Szkołę Sztuk Plastycznych i Rzemiosła. W 1999 r. przeniosła się do Daugavpils i rozpoczęła studia z zakresu biologii na Uniwersytecie Daugavpilskim. W 2018 r. Natalia rozpoczęła naukę w Szkole Sztuki i Designu „Saules skola” w Daugavpils i zdobyła dyplom „Specjalisty designu wyrobów tekstylnych”. Od 2020 r. Natalia jest członkinią Związku Artystów miasta Daugavpils.