Paczki znów dotarły na Łotwę

Paczki znów dotarły na Łotwę

W trzeciej dekadzie czerwca na Łotwę dotarła zaplanowana na okres wielkanocny akcja „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” – 22 czerwca konsul Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie, Małgorzata Hejduk-Gromek oraz żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie spotkali się z Polakami w Dyneburgu, aby przekazać paczki. „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” to akcja szczecinian zainicjowana w 2014 r., która zwykle docierała tylko na Litwę, a już drugi raz dociera również na Łotwę.

Po otwarciu granic żołnierze PKW Łotwa na czele z dowódcą kontyngentu, majorem Maciejem Sulewskim, wspólnie z konsul Ambasady RP w Rydze Małgorzatą Hejduk-Gromek rozpoczęli odwiedzać odwiedzili Polaków w miejscach zamieszkania.

W Daugavpils sali widowiskowej Domu Polskiego dary przekazano członkom chóru „Promień”, którzy swoją działalnością już dziesiątki lat krzewią i zachowują kulturę polską, zasłużeni Polacy oraz nauczyciele. Wzruszające do łez spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem polskich pieśni patriotycznych oraz staropolskim „sto lat”.

Ideą przedsięwzięcia jest wsparcie Polaków zamieszkałych na Łotwie oraz w Łatgalii obejmującej historyczne tereny dawnych Inflant Polskich. Przyczyniła się do akcji Fundacja „Polskich Wartości”.