Pamiętamy Edwarda Rydza-Śmigłego

Pamiętamy Edwarda Rydza-Śmigłego

Edward Rydz-Śmigły był on kluczową postacią Kampanii Łatgalskiej – ofensywy, która na początku 1920 roku pozwoliła wyzwolić Łatgalię z rąk bolszewików.

Generał był wybitnym polskim dowódcą. Miał dziesiątki orderów i odznaczeń. Odznaczony był m.in. Orderem Orła Białego, Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Orderem Polonia Restituta, czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

W sto trzydziestą piątą rocznicę urodzin generała Edwarda Rydza-Śmigłego, 11 marca tego roku, przedstawiciele Centrum Kultury Polskiej oraz Związku Polaków na Łotwie złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku Dowódcom Ofensywy Dyneburskiej. Odsłonięty w listopadzie 2020 roku w parku wolności pomnik jest ważnym znakiem opowiadającym o wspólnych kartach historii Polski.