Pierwszy „Przystanek Historia” w Dyneburgu

Pierwszy „Przystanek Historia” w Dyneburgu

W Polskim Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Dynebyrgu 15 października Instytut Pamięci Narodowej zainaugurował kolejny „Przystanek Historia”. To już dwunasta tego typu placówka IPN poza granicami Polski. Do tej pory „Przystanek Historia” otwarto w Wilnie, Grodnie, we Lwowie, na Zaolziu, w Żytomierzu, w Brukseli, w Londynie, w Nowym Jorku i w Chicago, a teraz na Łotwie – w Dyneburgu.

Z okazji otwarcia do stolicy byłych Inflant Polskich przybyła delegacja IPN-u. Otwierając spotkanie prezes IPN dr Jarosław Szarek przedstawił działalność edukacyjną Instytutu skierowaną do Polaków poza granicami kraju. Scharakteryzował idee kultywowania pamięci wśród środowisk polskich i polonijnych rozsianych po całym świecie. Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz w swoim wystąpieniu opowiedział o powstającym aktualnie słowniku inteligencji polskiej na Kresach Wschodnich, zachęcając dyneburżan do włączenia się w realizowany projekt. Dr hab. Piotr Kardela, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, zaprezentował najnowszą publikację naukową białostockiego oddziału IPN „Antykomunizm Polaków w XX wieku”. Historyk z OBEN IPN w Białymstoku Waldemar Tyszuk opowiedział o przygotowanej przez siebie wystawie „Agresja sowiecka 17 września 1939 r. Polska północno-wschodnia”.

Kolejnym punktem nowego „Przystanku Historia” była prezentacja przygotowanej przez białostocki OBEN IPN teki edukacyjnej „Agresja sowiecka na Polskę i okupacja wschodnich terenów Rzeczypospolitej 1939-1941”.    Na zakończenie Prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz dyrektorzy A. Hlebowicz i P. Kardela przekazali uczestnikom spotkania materiały edukacyjne IPN (kalendarze nauczyciela, egzemplarze „Biuletynu IPN”, gry edukacyjne) oraz najnowszy podręcznik historii, wydany przez IPN dla młodzieży polskiej mieszkającej poza krajem.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem, a następnie delegacja IPN odwiedziła siedzibę Związku Polaków na Łotwie i złożyła znicze oraz kwiaty w polskich miejscach pamięci w Dyneburgu.