Pierwszy projekt Instytutu Polonika w Dyneburgu

Pierwszy projekt Instytutu Polonika w Dyneburgu

W połowie lata Dyneburga przybyła grupa konserwatorów z Polski, aby przeprowadzić konserwację nagrobku Stanisława Syrewicza – prawnika, szefa miejscowej Izby Adwokackiej, który był pierwszym kierownikiem urzędu konsularnego Rzeczpospolitej Polskiej w randze agenta konsularnego w Dyneburgu.

Pomnik znajdujący się na cmentarzu katolickim zachował się w złym stanie. W ciągu wielu lat był przemalowywany i z czasem uszkodzone zostały jego elementy. Prace zainicjował Instytut Polonika, który już od kilku lat zajmuje się odnowieniem grobów polskich na Łotwie. Do Dyneburga 8 września przybyła komisja konserwatorska, aby dokonać oceny zrealizowanych prac.

Dokonano także dezynfekcji i wzmocnienia nagrobku. Przed konserwatorami także rekonstrukcja płaskorzeźby z Chrystusem, która zostanie wykonana na podstawie analogii. Prace zostaną zakończone w październiku 2023 r.