Początek stycznia pod znakiem Kampanii Latgalskiej

Początek stycznia pod znakiem Kampanii Latgalskiej

W Parku Wolności 3 stycznia Polacy złożyli wieńce i kwiaty oraz zapalili znicze przy krzyżu na Słobódce, aby uczcić pamięć polskich żołnierzy poległych w Kampanii Łatgalskiej, walcząc o niepodległość Łotwy.

W tym roku w przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele dyneburskiego oddziału Związku Polaków na Łotwie „Promień”, Centrum Kultury Polskiej, natomiast z Rygi przybyli Konsul RP w Rydze Krzysztof Pokruszyński oraz zastępca Attaché Obrony RP na Łotwie ppłk Sławomir Kłosowski.   

Polska delegacja na czele z Prezesem ZPŁ Ryszardem Stankiewiczem, odwiedziła również inne miejsca pamięci na terenie Łatgalii: kwaterę żołnierzy polskich na cmentarzu w Ławkiesach, pomnik legionistów polskich w Krasławiu oraz Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu katolickim w Dyneburgu.

Tegoż dnia przy ul. Warszawskiej została również otwarta wystawa pt. „Kampania Łatgalska 1919-1920 w obiektywie porucznika Ludwika Nowakowskiego uczestnika walk o wyzwolenie Łotwy”. Zaprezentowano unikatowe zdjęcia z rodzinnego archiwum świadka walk o wyzwolenie Łotwy por. Ludwika Nowakowskiego, pseudonim „Bułgar” – dowódcy oddziału sztabowego 1 Pułku Piechoty Legionów.