Polskie koncerty wielkanocne

Polskie koncerty wielkanocne

Koncert Wielkanocny odbyła się 19 kwietnia na sali widowiskowej Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego. Imprezę zorganizowało Centrum Kultury Polskiej, a na pierwszy popandemiczny koncert polski przybyło mnóstwo pokoleniowo zróżnicowanych widzów.

Jako pierwszy wystąpił chór seniorów „Promień”. Zaprezentował publiczności kilka piosenek wielkanocnych w tym znaną i lubianą „Surrexit”. Następnie scenę opanowali uczestnicy Zespołu Tańca Ludowego „Kukułeczka”. Występ składał się z piosenek, tańców, oraz tradycyjnych obrzędów wielkanocnych. Najstarsza grupa po raz pierwszy pokazała tańce górali żywieckich. Są to bardzo wymagające układy zwłaszcza dla młodych tancerzy. Przygrywali artystom jak zwykle – akordeonista Girsz Kagan oraz skrzypek Mikołaj Szlusar.

Koncert wielkanocny w Dyneburskim Przedszkolu Polskim „Gwiazdka” odbył się 20 kwietnia. O przedstawienie taneczno-muzyczne zadbała grupa pięciolatków. Dzieci wkroczyły na salę w barwnych strojach krakowskich śpiewając wielkanocną piosenkę. Nie mogło zabraknąć tradycyjnego gaika. Utwory muzyczne przeplatane były wierszami oraz rytuałami wielkanocnymi, dumnie opowiadanymi przez najmniejszych Polaków. Dzieci pokazały, iż nie tylko potrafią śpiewać i recytować, lecz także mają poczucie rytmu, czyli potrafią tańczyć oraz posługiwać się instrumentami muzycznymi. Muzyczną oprawę przedstawienia przygotowała nauczycielka muzyki Wiktoria Selicka.