Renowacja krzyża pielgrzymów

Renowacja krzyża pielgrzymów

W lipcu firma „Borg” zaczęła renowację krzyża znajdującego się na wjeździe do Dyneburga ze strony Litwy, przed budynkiem fortyfikacji mostu Twierdzy Dyneburg. Krzyż ten w 1991 r. przyniesiony został przez piesza pielgrzymkę Polaków podążających z Lublina do Agłony.

Wniosek złożony przez Państwowe Gimnazjum Polskie im. Józefa Piłsudskiego finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023” przy współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego”. Zostanie odnowiony nie tylko zdemontowany krzyż, lecz także podmurówka. Ponowny montaż zaplanowany jest na koniec sierpnia. W ramach projektu odbędzie się Msza Święta w intencji pielgrzymów z Lublina oraz koncert-spotkanie dla lokalnych Polaków. Realizacja zadania odbywa się w trzydziestą rocznicę wizyty Papieża świętego Jana Pawła II na Łotwie.