Sprawdzian wiedzy o Polsce i Łotwie

Sprawdzian wiedzy o Polsce i Łotwie

W Centrum Kultury Polskiej 9 listopada został zorganizowany konkurs wiedzy o Polsce i Łotwie dla młodzieży w wieku szkolnym. Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i Łotwę to wyjątkowa rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące kształtowaniu podstaw patriotycznych, tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem, mieszkającym na Łotwie.

Pragnąc włączyć uczniów we wspólne świętowanie 100-lecia polskiej i łotewskiej niepodległości, CKP zaprosiło do Daugavpilsa młodzież ze szkół polskich na Łotwie. W konkursie wzięły udział drużyny z Ryskiej Polskiej Szkoły im. Ity Kozakiewicz, z Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Stefana Batorego w Rezekne oraz przedstawiciele Państwowego Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudskiego w Daugavpils.

Celem konkursu było kształtowanie postawy szacunku do kultury i tradycji, symboliki narodowej, postaci wielkich Polaków i Łotyszy, świąt państwowych i rocznic; zachęcenie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem wiedzy o Polsce i Łotwie; a także kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie, swoją miejscowość i swój kraj.

Gra intelektualna składała się z dwóch etapów. W pierwszej części praktycznej uczestnicy zaprezentowali zawczasu przygotowane zadanie domowe w formie plakatu lub prezentacji multimedialnej. Tematem prezentacji były wybrane postacie wybitnych działaczy polsko-łotewskich, m.in. Emilia Plater, Ita Kozakiewicz, Olga Tałat- Kiełpsz, a także rodzina Romanowskich.

W części drugiej natomiast czteroosobowe grupy musiały wykazać się wiedzą w konkurencji teoretycznej, w której było do rozwiązania 20 zadań obejmujących różne działy historyczne. Na rozwiązanie każdego pytania uczniowie mieli tylko jedną minutę.

Nad poprawnością przebiegu gry intelektualnej czuwała komisja konkursowa: referent do spraw Polonijnych na Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Rydze Radosław Brudnicki, prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz, stały uczestnik gier intelektualnych w Daugavpils Andrzej Apolionis.

I miejsce zajęła drużyna „Wesołe diabły” z Daugavpils (nauczyciel Ryszard Morawski), II miejsce – drużyna „Ryskie orły” z Rygi (nauczyciel Henryk Witkowski), III miejsce – drużyna „Młodzi legioniści” z Rezekne (nauczycie Sebastian Nowakowski). Wyróżnienia dostały dwie drużyny: „Niepodlegli” z Daugavpils (nauczycielka Anita Perlińska) oraz drużyna „Legion 007” z Rezekne (nauczyciel Sebastian Nowakowski).

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Ambasadę RP w Rydze.