Stulecie uznania przez Polskę de jure Republiki Łotewskiej

Stulecie uznania przez Polskę de jure Republiki Łotewskiej

27 stycznia bieżącego roku obchodziliśmy setną rocznicę formalnego uznania niepodległości i suwerenności Łotwy przez Polskę. Tego dnia Witold Kamieniecki, delegat rządu polskiego, wręczył ministrowi spraw zagranicznych Łotwy Zigridsowi Meierovicsowi notę dyplomatyczną potwierdzającą ten fakt. Potwierdziło to nawiązanie oficjalnych stosunków dyplomatycznych i doprowadziło do ustanowienia poselstw w Rydze i Warszawie.

W związku z tym wyjątkowym wydarzeniem Ambasada RP w Rydze przekazała na ręce zasłużonych Polaków Łotwy okolicznościowy medal, upamiętniający wydarzenia sprzed wieku. Ambasador RP w Rydze Pani Monika Michaliszyn w liście przewodnim do medalu napisała: „Głęboko ufam, że ta doniosła rocznica będzie okazją do dalszego umocnienia więzów przyjaźni pomiędzy naszymi państwami i społeczeństwami oraz podkreślenia przywiązania do fundamentalnych wartości – pokoju, wolności, niepodległości, demokracji, poszanowania prawa oraz wzajemnego zaufania i solidarności międzynarodowej.”

27 stycznia w Ambasadzie RP w Rydze odbyła się uroczystość upamiętnienia stulecia uznania przez Polskę de iure Republiki Łotewskiej oraz wręczenia Medali Stulecia Stosunków Dyplomatycznych Polski i Łotwy.