Światło pamięci

Światło pamięci

W 10 listopada 2022 r. Centrum Kultury Polskiej oraz Dyneburski Oddział „Promień” wzięli udział w akcji Światło pamięci Niezwyciężonym w dekadę 100-lecia odzyskania Niepodległości, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Grupa Wschód. O godz. 20.00 równocześnie w trzech miejscach: Pod Krzyżem legionistów na Słobódce, przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Katolickim oraz w Ławkiesach na kwaterze legionistów polskich zapalono znicze i modlono się za żołnierzy pod przewodnictwem księży Bernardsa Vagalisa, Rolandsa Szakalisa oraz Andrisa Szewelsa.