Święta Majowe w Dyneburgu

Święta Majowe w Dyneburgu

Święta majowe hucznie obchodzą Polacy na całym świecie, lecz ten okres jest jeszcze bardziej intensywny dla łotewskich Polaków, ponieważ oprócz Święta Flagi, święta Polonii i Polaków mieszkających za granicą i święta Konstytucji 3 maja, na Łotwie 4 maja obchodzimy także Dzień ogłoszenia deklaracji niepodległości Łotwy. Tegoroczna patriotyczna majówka w Dyneburgu odbyła się pod znakiem 30-lecia chóru „Promień”.

Święta majowe 2 maja zainaugurowała Msza święta w intencji Polonii i Polaków mieszkających za granicą w kościele św. Piotra w okowach, którą celebrował ksiądz dziekan Michał Siwicki. Polacy z całego miasta mogli zjednoczyć się we wspólnej modlitwie. Jak zwykle w trakcie Mszy złożono dary, które wnieśli członkowie zespołu „Kukułeczka”.

W Dzień Konstytucji 3 Maja dyneburscy Polacy tradycyjnie obchodzili święto ulicy Warszawskiej. O godzinie 11:00 pod krzyżem na Słobódce zebrali się seniorzy, młodzież, uczniowie i grono pedagogiczne Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego, przedstawiciele władz miasta oraz sympatycy tej wspaniałej miejskiej tradycji. Po odśpiewaniu hymnów Polski i Łotwy, przemówienia okolicznościowe wygłosili pierwszy wiceburmistrz miasta Igors Prelatovs, Pani konsul, I Radca Wydziału Konsularnego Ambasady RP W Rydze Małgorzata Hejduk-Gromek oraz Prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz. O patriotyzmie, wiarze i zaangażowaniu Polaków mówili księża Andris Szewels i Walery Olszewski. Na uroczystość przybyli również żołnierze z Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonującego w Adaži na czele z ppor. Michałem Lorkiem. Złożono wieńce, kwiaty i znicze, a następnie uczestnicy święta kolorowym korowodem przemaszerowali ulicą Warszawską do budynku Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Marijas. W trakcie pochodu Polaków witały białoruskie i rosyjskie zespoły, ponieważ na ulicy Warszawskiej znajduje się nie tylko Centrum Kultury Polskiej, lecz także Centrum Kultury Rosyjskiej oraz gmach, w którym w okresie międzywojennym działało białoruskie gimnazjum.

Przemarsz zakończył się na sali Gimnazjum, gdzie odbył się wspaniały koncert dedykowany 30-leciu zasłużonego chóru „Promień”. Po koncercie w podwórku Domu Polskiego odbyło się Święto Białego Obrusa – tradycja, którą na Łotwie zapoczątkowano kilka lat temu, żeby w sposób uroczysty obchodzić Dzień ogłoszenia deklaracji niepodległości Łotwy w 1990 roku oraz inne święta narodowe.