Święto Stendersa w Jałówce

Święto Stendersa w Jałówce

W miejscowości Jałówce (łot. Eglaine) 21 sierpnia odbyły się coroczne obchody Święta Gothardsa Fridrihsa Stendersa. W muzeum poświęconym protestanckiemu księdzu, który stworzył łotewski alfabet, znajduje się również sala Marii Przezdzieckiej z Tyzenhauzów, dlatego znaczna część imprezy była poświęcona znanej polskiej malarce, ilustratorce i filantropce.

 Na początku w znajdującym się nieopodal w Łaszi kościele protestanckim uczestniczki ZTŁ „Kukułeczka” przybliżyły gościom postać hrabiny. Następnie zabrzmiały polskie piosenku w wykonaniu działającego przy Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils chóru „Promień”. Uwieńczeniem święta był impreza plenerowa na starej plebanii z udziałem Zespołu Wokalnego „Barwy Daugawy” (solista Stanisław Jakowenko).