Święto Wojska Polskiego na Łotwie

Święto Wojska Polskiego na Łotwie

Co roku 15 sierpnia Polacy obchodzą Święto Wojska Polskiego, czyli święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone w tym dniu na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Największa uroczystość odbyła się 14 sierpnia w bazie NATO w Ādaži, gdzie stacjonuje Polski Kontyngent Wojskowy. Natomiast 18 sierpnia hołd żołnierzom polskim złożono w Łatgalii. Delegacja żołnierzy z Polskiego Kontyngentu Wojskowego, wraz z Attaché Obrony Rzeczpospolitej Polskiej na Łotwie płk Tadeuszem Słomczewskim, Kierownikiem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rydze Mariuszem Podgórskim oraz wice prezesem Związku Polaków na Łotwie Ryszardem Stankiewiczem udała się do miejsc pamięci poległych w latach 1919-1920 żołnierzy polskich na Słobódce w Dyneburgu, polskiej kwaterze wojskowej w Ławkiesach, w Jankiszkach pod Dyneburgiem oraz w Krasławiu.