Święto Wojska Polskiego w Dyneburgu

Święto Wojska Polskiego w Dyneburgu

W dniu 15 sierpnia Polacy uczcili Święto Wojska Polskiego. W uroczystościach udział wzięli Konsul RP na Łotwie Pani Małgorzata Hejduk-Gromek, zastępca Attaché Obrony RP na Łotwie ppłk Sławomir Kłosowski, Prezes Związku Polaków na Łotwie Pan Ryszard Stankiewicz, dyrektor Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego w Dynenburgu Pani Halina Smulko, dyrektor polskiego przedszkola w Dynenburgu Pani Anżela Dubowska, dyrektor Centrum Kultury Polskiej Pani Żanna Stankiewicz, dyneburscy Polacy, a także żołnierze VII zmiany PKW Łotwa na czele z dowódcą majorem Maciejem Sulewskim.

Delegacja złożyła wieńce u podnóża krzyża na Słobódce i przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Katolickim w Dynenburgu, przy pomniku Legionistów Polskich w Wyszkach oraz na Polskiej Kwaterze Wojennej w Ławkiesach.