Warsztaty szkoleniowe Związku Polaków na Łotwie

Warsztaty szkoleniowe Związku Polaków na Łotwie

W ramach projektu finansowanego przez organizację pozarządową Dienvidlatgales NVO centrs ze środków Ministerstwa Kultury Łotwy 11 czerwca w Domu Polskim odbyły się warsztaty robocze Związku Polaków na Łotwie. W Dyneburgu zgromadzili się Polacy z całego kraju – przedstawiciele z Rygi, Rezekne, Ludzy, Krasławia, Tukumsa, Jurmali, Daugavpils, Jekabpils i Jełgawy. Także obecni byli przedstawiciele wszystkich polskich placówek edukacyjnych na Łotwie.

Pod kierownictwem eksperta Ievy Johhanson członkowie ZPŁ tworzyli podstawy do planu rozwoju Związku. Prezes ZPŁ Piotr Dzalbe mówi, iż jest to pierwszy krok do stworzenia długoterminowej strategii organizacji, która pomoże efektywniej planować swoją działalność.

Uczestnicy warsztatów zaznaczyli, że byli pozytywnie zaskoczeni formatem zajęć i efektami współpracy z innymi Polakami. Wielu z uczestników na warsztatach spotkało się po raz pierwszy.

W wyniku projektu powstanie plan działań na najbliższą przyszłość i wizja strategii. Jest to dopiero pierwsze z zaplanowanych przez Zarząd działań, aby zrewitalizować Związek. W przyszłości planowane jest pozyskanie środków finansowych dla wdrażania nowych pomysłów, które będą realizowane wśród Polaków na terenie całej Łotwy.