Wizyta litewskich Polaków

Wizyta litewskich Polaków

W Państwowym Gimnazjum Polskim im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu 22 marca gościła delegacja Polaków z Wilna – przedstawicieli sfer oświaty i kultury polskiej na Litwie.

Goście zapoznali się z pracą gimnazjum, odwiedzili Dom Polski, gdzie obejrzeli przedstawienie pt. „Kot w butach”. Następnie odbyła się dyskusja i wymiana doświadczeń z nauczycielami z dynegurskiego gimnazjum

W skład litewskiej delegacji weszły: Jolanta Urbanowicz i Barbara Stankiewicz, które prowadzą Instytut Badań i Innowacji Edukacyjnych (becnie badają sytuację polskiej szkoły na Litwie), Henryka Sokołowska, prezes Komisji ds. oświaty mniejszości narodowych przy MEN-ie na Litwie, Danuta Skrzynicka z Agencji Narodowej ds. Oświaty przy Ministerstwie, która pracuje przy programie nauczania języka polskiego, a także Katarzyna Sokołowska –wicedyrektor Polskiej Szkoły w Sołecznikach.