Wizyta marszałka Senatu RP w Dyneburgu

Wizyta marszałka Senatu RP w Dyneburgu

W dniach 5-7 września na Łotwie przebywał marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski.

Pierwszego dnia marszałek Senatu przybył do stolicy łotewskich Polaków – Dyneburga. Pierwszym punktem programu było złożenie wieńców pod Krzyżem na Słobódce wspólnie z merem Dyneburga Andrejsem Elksniņšem, ambasadorem RP w Rydze Moniką Michaliszyn, prezesem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołajem Falkowskim oraz prezesem Związku Polaków na Łotwie Ryszardem Stankiewiczem.

Następnie w Domu Polskim marszałek Karczewski obejrzał wystawę pt. „Polacy na Łotwie wczoraj i dziś”, a także wręczył tzw. bon pierwszaka rodzicom pierwszoklasistów Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego oraz Polskiej Szkoły Podstawowej im. Hrabiów Platerów w Krasławiu.

Kolejnym punktem wizyty było odsłonięcie pomnika kapitana Korpusu Ochrony Pogranicza Władysława Raginisa. Kapitan Władysław Raginis urodził się 27 czerwca 1908 roku w Dyneburgu w Łatgalii, zginął 10 września 1939 roku broniąc Górę Strękową - zgodnie ze złożoną przysięgą obrony aż do śmierci, popełnił samobójstwo rozrywając się granatem.

Po uroczystym odsłonięciu monumentu marszałek Karczewski wspólnie z merem Elksniņšem zwiedzili znajdujący się obok budynek Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego remontowany ze środków senatu. Polska delegacja udała się też do odnowionej ze środków senackich Kwatery Wojskowej na cmentarzu w Ławkiesach, na którym pochowano 74 legionistów poległych w 1919 r. w walkach z bolszewikami.

 Na zakończenie pierwszego dnia wizyty w Centrum Kultury Łotewskiej marszałek Stanisław Karczewski spotkał się z Polakami i Polonią zamieszkałą na Łotwie.