Wystawa „Czerwonego kamienia”

Wystawa „Czerwonego kamienia”

We wrześniu Centrum Kultury Polskiej rozpoczął nowy sezon artystyczny. Tym razem w gościnnych progach galerii Domu Polskiego zawitała wystawa pt. „Kamień, który się toczy, nie obrasta mchem!”. Na wernisażu Stowarzyszenia Artystów Malarzy „Czerwony Kamień” 7 września zaprezentowano twórczość 14 artystów malarzy.

Stowarzyszenie „Czerwony Kamień” łączy osobowości twórcze, których celem jest działanie i tworzenie wokół siebie ciekawego i aktywnego środowiska. Stowarzyszenie skupia ludzi z takich krajów jak Łotwa, Litwa, Ukraina lub Gruzja. Są to artyści zawodowi oraz amatorzy, którzy kochają, cieszą się życiem i przez cały czas się toczą, doskonalą się i nie pozwalają sobie ugrzęznąć. Dlatego członkowie Stowarzyszenia są, jak toczące się kamienie – nigdy “nie porastają mchem”.

Wystawa składa się z prac artystów łotewskich różnych pokoleń: Krystyny Lipkowej, Egilsa Johansonsa, Aliny Pietkun, Dainy Eglite, Eryki Sparane, Ewity Skrebinskiej, Natalii Krjukowej, Ruty Dymdyni, Żanny Orłowej, Arnisa Zarinki, Ligi Jukszy, Zane i Maiji Berziń, a także prac ukraińskiej malarki Oleny Pasławskiej. Są to prace o różnych stylach plastycznych. Tematyka prac jest zróżnicowana: od motywów kwiatowych i pejzaży do odważnych abstrakcji.