Wystawa „KK Kubizm” w Naujene

Wystawa „KK Kubizm” w Naujene

W filii biblioteki gminy Naujenes w Krauji 1 czerwca zagościła wystawa Krystyny Kunickiej „KK Kubizm”. Przez całe lato w pomieszczeniach wyremontowanej kilka miesięcy temu, bardzo nowoczesnej biblioteki można będzie oglądać kubistyczne obrazy, które zimą gościły w galerii Domu Polskiego.

Artystka opowiedziała, iż maluje od niedawna, a zainspirowała ją twórczość wielkiego hiszpańskiego malarza Pablo Picasso. Na początku powstają szkice w zeszycie, następnie Krystyna przenosi je na płótno i koloruje farbami akrylowymi. Barwy dobierane są w trakcie pracy. Większość obrazów nie mają nazw. Autorka uważa, iż nazwa może sugerować widzowi, co powinien zobaczyć, a każdy człowiek może interpretować obraz na sposób własny, przez pryzmat własnego doświadczenia. Krystyna mówi, iż nawet jeżeli nadała swojej pracy jakąś nazwę, to nikomu jej nie zdradza.

Krystyna Kunicka jest wieloletnią aktywną działaczką, a od kwietnia także sekretarzem Związku Polaków na Łotwie. Krystyna urodziła się w Dyneburgu, studiowała anglistykę na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, a na Uniwersytecie Daugavpilskim zdobyła kwalifikację tłumacza oraz stopień naukowy doktora filologii.  Przez wiele lat badała język polski w Łatgalii i jest autorką książki „Polacy i język polski w Łatgalii”.