Wystawa niepodległościowa w Domu Polskim

Wystawa niepodległościowa w Domu Polskim

Na lekcję historii do Galerii Domu Polskiego 7 listopada zawitali uczniowie klasy dziesiątej i dwunastej państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego. Młodzież przybyła, żeby zapoznać się z historią Polaków i polskości na obecnym terytorium Łotwy.

Nauczycielki z Polski skierowane do pracy na Łotwie przez ORPEG Marzena Bernacka-Basek i Anita Perlińska zabrały uczniów na Warszawską 30, gdzie można zgłębić historię Polaków na Łotwie, dowiedzieć się o polskich rodach szlacheckich, roli religii tak ważnej dla Polaków na przestrzeni wieków, można także poszerzyć wiedzę na temat Kampanii Łatgalskiej i sylwetek wybitnych Polaków. Do połowy grudnia można tutaj obejrzeć wystawę „Polacy na Łotwie Wczoraj i Dziś”.

Autorami wystawy sfinansowanej ze środków Senatu RP za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” są Krystyna Kunicka, Tomasz Otocki i Ryszard Stankiewicz. Materiał został przygotowany na stulecie niepodległości Polski i Łotwy.

Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prezesa Związku Polaków na Łotwie Ryszarda Stankiewicza – osobę posiadającą ogromną wiedzę historyczną o Inflantach Polskich i polskich wątkach w dziejach terenów obecnie łotewskich. Prezes podkreślił, że warto wiedzieć jak było i jak jest. Przecież lekcje historii dają nam tylko wiedzę ogólną, a takie wystawy mogą pokazać szczegółową historię lokalną i opowiadają o osobach, o których nie przeczytamy w żadnym podręczniku. Jako Polacy mieszkający na Łotwie powinniśmy znać nie tylko historię Rzeczypospolitej, lecz również naszą lokalną historię – dzieje Polaków na Łotwie. Ślady polskości i kilkuwiekowej obecności szlachty polskiej na naszych terenach do dziś spotykamy na każdym kroku.

Wystawę swoją obecnością zaszczycił również ksiądz Robert Maciejewski z kościoła pw. Najświętszej Marii Panny. Zaznaczył, że szczególną atrakcyjność kultury polskiej pokazuje przykład niemieckich rodów szlacheckich takich jak Tyzenhauzowie lub Platerowie, które się spolszczyły za czasów Inflant Polskich. Na końcu krótkiego przemówienia przypomniał młodzieży słowa świętego Jana Pawła II „Naród, który zapomina o swojej historii jest skazany na zagładę”.

Na podstawie wystawy nauczycielki mają zamiar zorganizować uczniom ciekawe ćwiczenia – pracę z konkretnym materiałem – kartami pracy opartymi na tekście wystawy. Bo przecież najlepiej uczymy się, kiedy coś poznajemy aktywnie i w sposób czynny, a później musimy to odtworzyć.