X Dyktando Polskie na Łotwie

X Dyktando Polskie na Łotwie

„Możecie zmierzyć się z ortografią, która nawet Polakom mieszkającym w ojczyźnie przysparza trudności. Nie liczcie, ile popełniliście błędów. Bądźcie dumni z tego, jak wiele wyrazów napisaliście poprawnie. Cieszę się, że – niełatwy przecież – język przodków stał się wam tak bliski. To zasługa tutejszych polskich szkół, ale przede wszystkim – was samych, gdyż chcecie się nim posługiwać” – stwierdziła konsul Ambasady RP w Rydze Małgorzata Hejduk-Gromek, otwierając X Dyktando Polskie na Łotwie.

Tegoroczny jubileuszowy konkurs odbył się 28 września w Dyneburgu. W skład komisji tradycyjnie weszli przybyli z Białegostoku pracownicy naukowi i poloniści: Anna Kietlińska, Marek Kietliński, Elżbieta Awramiuk – autorka dyktanda, Urszula Andrejewicz, Katarzyna Słowikowska, Maria Wolańska, a także nauczyciele języka polskiego skierowani do pracy na Łotwie przez ORPEG.

Swoją znajomość ortografii postanowiła sprawdzić młodzież ze wszystkich polskich szkół na Łotwie: z Rezekne, Dyneburga, Rygi i Krasławia. Ponad 100 uczestników zmagało się z tekstem pt. „Język ojczysty”. Najpiękniejszym prezentem jubileuszowym okazała się bezbłędna praca Marka Kondratjuka z Rygi. Całkowicie poprawnie napisane dyktando zdarzyło się po raz pierwszy od dziesięciu lat! To właśnie on zdobył grand prix i tytuł „Mistrza Ortografii Polskiej na Łotwie”. W gronie laureatów nie zabrakło również dyrektora Polskiego Przedszkola Anżeli Dubowskiej, która została wicemistrzem ortografii. Nagrodę otrzymała również Gertruda Chrzczanowicz, najstarsza uczestniczka tegorocznego dyktanda.

Po wręczeniu dyplomów i nagród dyrektorka Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu Halina Smulko podziękowała osobom od początku wspierającym ideę „Polskiego Dyktanda na Łotwie”.