Zjazd Związku Polaków na Łotwie

Zjazd Związku Polaków na Łotwie

Jesienne obostrzenia przepisów na szczęście nie przeszkodziły w zorganizowaniu Zjazdu Związku Polaków na Łotwie, który odbył się 3 października w Gimnazjum Polskim im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu. W Zjeździe wzięło udział 86 osób.

W imieniu Zarządu Głównego ZPŁ sprawozdanie z pracy w 2019 r. przedstawił Prezes Ryszard Stankiewicz. Zaznaczył, że na Łotwie odbywa się wiele imprez cyklicznych, organizowanych przez poszczególne Oddziały oraz imprezy ogólnokrajowe. Rok 2019 był bardzo ważny i świąteczny, odbyło się wiele imprez, festiwali, wizyt oraz inicjatyw. Odwiedzili Łotwę m.in. Minister Edukacji RP Anna Zalewska, Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Ważnym przedsięwzięciem była renowacja miejsc pamięci żołnierzy polskich z lat 1919–1920. Prezes podziękował za wsparcie Ambasadzie RP oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Delegaci ocenili pracę Zarządu jako dobrą.

Pani Irena Biron przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ZPŁ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Zaznaczyła, iż wszystkie dotacje zostały wykorzystane na zadeklarowane cele. Po przyjęciu sprawozdania odbyły się wybory Zarządu Głównego oraz Prezesa ZPŁ. W składzie Zarządu Głównego przez kolejne cztery lata będą pracować: Bernadeta Geikina-Tołstowa z Rezekne, Aleksander Raszczewski z Jekabpils, Maria Kudrjawcewa z Jełgaway oraz Andżela Liepa z Rygi. Prezesem Zarządu przez kolejne cztery lata będzie Ryszard Stankiewicz. Konferencja zakończyła się odśpiewaniem „Roty” i wspólnym posiłkiem.