I znów Festiwal Pieśni Sakralnej w Jēkabpils

I znów Festiwal Pieśni Sakralnej w Jēkabpils

Jedną z największych imprez organizowanych przez Jēkabpilski Oddział ZPŁ co roku jest Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej, który już po raz szósty nasycił słuchaczy cudowną muzyką sakralną.

Zespoły wokalne i chóry, reprezentujące środowiska polskie z Jēkabpils, Daugavpils, Jelgava, Krāslava, Rīga, Rēzekne, litewskich Trok oraz polskiego Przerośla przybyły do Jēkabpils 19 maja i zaprezentowały swój dorobek artystyczny. VI Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej pt. „Królowa Ziemi Maryjnej” organizowany został w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jēkabpils. Festiwal zainaugurowała uroczysta Msza święta celebrowana przez biskupa Diecezji Jelgavskiej Edwarda Pawłowskiego.

Razem w imprezie wzięło udział kilkanaście zespołów, w tym goście z Trok, który gościli w Jēkabpils już kolejny raz. Upiększeniem tegorocznego festiwalu bez wątpienia był zespół „Przeroślaki” z Polski. Uczestników przywitała i przyglądała się przedstawieniu także delegacja Ambasady RP w Rydze.

Festiwal został zorganizowany z inicjatywy Oddziału Związku Polaków na Łotwie „Rodacy” z Jēkabpils przy wsparciu finansowym Związku Polaków na Łotwie oraz Ambasady RP w Rydze.‎