Uroczysty nastrój “Rodaków” z Jakubowa

Uroczysty nastrój “Rodaków” z Jakubowa

9 stycznia w Domu Ludowym w Jēkabpils Stowarzyszenie Polaków "Rodacy" wzięło udział w koncercie pt. "Uroczysty nastrój" z programem zatytułowanym "Dziedzictwo". Wydarzenie to zostało zorganizowane przez stowarzyszenie emerytów "Sasaiste" (pol. Połączenie). Wzięły w nim udział lokalne zespoły – chór Domu Kultury "Atvasara" z Krustpils, grupa taneczna "Daugavietes" z Domu Ludowego w Jēkabpils, ukraińskie Stowarzyszenie "Javir" z Jēkabpils oraz grupa seniorów "Bocis" z Rokiszek na Litwie.

"Rodacy" w swoim przedstawieniu przy pomocy pieśni i tańców opowiedzieli publiczności o łotewskich Polakach, którzy mieszkają tu od wieków i kontynuują tradycje przodków. Żyjąc wśród Łotyszy, przejęli również elementy tradycji i kultury nowego kraju zamieszkania. Tradycje muzyczne przedstawił zespół wokalny wykonując starą, ludową, biesiadną piosenkę "Jadą goście, jadą". Wraz z grupą taneczną Stowarzyszenia "Rosa" wykonali taniec i łatgalską piosenkę "Rosła Różyczka", którą zaśpiewali w języku polskim. Jest ona przykładem wspólnych elementów w folklorze łotewskim i polskim. Koncert uwieńczył wspólny tańiec i łotewska piosenka narodowa "Dokąd biegniesz koguciku".