Co czeka Krasławską szkołę?

Co czeka Krasławską szkołę?

Polska Szkoła Podstawowa im. hrabiów Platerów w Krasławiu od ponad ośmiu lat zmaga się z perspektywą zamknięcia. Obecnie placówka liczy 45 uczniów. Mogło być ich więcej – lecz Powiatowy Kuratorium Oświaty w bieżącym roku szkolnym nie pozwoliło przeprowadzić rekrutację uczniów do klasy pierwszej.

W lutym 2023 r. Urząd Powiatu postanowił, że placówka zostanie zlikwidowana, a decyzję o zamknięciu skierował do Ministerstwa Edukacji Łotwy. Sytuacja nie jest jeszcze rozwiązana. Polską szkołę w Krasławiu odwiedzili Pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki, Tomasz Rzymkowski, a także dyrektorka Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Justyna Kralisz. Delegacja zapoznała się z działalnością placówki, a wiceminister Rzymkowski przedstawił propozycję uratowania szkoły, mianowicie, od 1 stycznia szkoła ma być przekształcona w ośrodek prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Podczas spotkania z kierownictwem samorządu wiceminister przedstawił scenariusze przyszłości krasławskiej placówki.