Św. Donat skupia wiernych

Św. Donat skupia wiernych

W dniach 30 czerwca – 3 lipca w kościele pw. św. Ludwika w Krasławiu odbył się doroczny odpust patrona miasta. Codziennie celebrowano kilka Mszy świętych, wierni udawali się na procesje Eucharystyczne, adorowali Najświętszy Sakrament oraz czytali litanie. Uwieńczeniem obchodów była Msza święta celebrowana przez biskupa Diecezji Rezeknieńsko-Agłońskiej Jānisa Bulisa.

Wierni i goście przywitał mer miasta Gunārs Upenieks, zaznaczając, iż podobnie jak Agłona krasławskie sanktuarium zawsze było miejscem pielgrzymek wiernych. Wśród gości znaleźli się była Ambasador RP na Łotwie Monika Michaliszyn, Ambasador Łotwy przy Watykanie Weronika Erte, kierownik Zarządu Krajowego Dziedzictwa Kulturowego Juris Dambis oraz Prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz.

Nabożeństwo połączone było z procesją do kaplicy świętego Donata i bierzmowaniem kilkudziesięciu parafian. Proboszcz kościoła pw. św. Ludwika ks. Edward Woroniecki opowiedział, że odpust istnieje od końca VIII wieku od czasów hrabiów Platerów, a ludzie przyjeżdżają by wyprosić wiele łask dla siebie i swoich bliskich.