Dzień polski w Lipawie

Dzień polski w Lipawie

W dniu 12 listopada odbył się w Lipawie Festiwal Kultury Polskiej, który zorganizowało Stowarzyszenie „Wanda” na czele z Ritą Rozentale. W festiwalu wzięła udział Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Łotwie Monika Michaliszyn, prezes Związku Polaków na Łotwie Pēteris Dzalbe oraz sekretarz ZPŁ Krystyna Kunicka.

Pierwszym punktem programu była Msza Święta w kościele pw. św. Dominika, gdzie Polacy modlili się za ojczyznę. Następnie odbyła się wycieczka „Ślady Polski w Lipawie”, a o godzinie 15.00 w sali Kameralnej Domu Łotewskiego Towarzystwa rozbrzmiał koncert „Barwy Polskich dźwięków” z udziałem zaprzyjaźnionych zespołów, lokalnych muzyków oraz oczywiście uczestników zespołu wokalnego „Bursztynki”, którzy zaprezentowali słuchaczom znane i lubiane polskie piosenki. Goście mogli oglądać także wystawę stworzoną na podstawie opublikowanej w 2018 r. staraniem Instytutu POLONIKA książki Marka Gluszko „Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana”.

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.