Opracowanie o czasach świetności Polaków w Lipawie

Opracowanie o czasach świetności Polaków w Lipawie

Lipawa to miasto portowe na kurlandzkim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Związki Lipawy z polską sięgają początku XVII wieku, lecz w polskiej historiografii do tej pory brakowało publikacji prezentujących polskie dokonania w dziejach miasta.

Marek Gałuszko jest jednym z nielicznych badaczy tego zagadnienia. Na podstawie własnych zbiorów oraz archiwaliów przechowywanych w instytucjach łotewskich lub pozostających w rękach prywatnych, przywrócił on pamięć o Polakach związanych z Lipawą – opublikował książkę „Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana”.

Prezentacja książki, która otrzymała w tym roku nagrodę „Przeglądu Wschodniego” w kategorii: „Popularyzacja problematyki wschodniej” odbyła się 26 czerwca w Lipawie. Tegoż dnia otworzono wystawę pt. „Polacy w Lipawie”.

Uroczyste otwarcie wystawy swoją obecnością zaszczycili: Ambasador RP w Rydze Monika Miczaliszyn, mer Liepāji Jānis Vilnītis, biskup diecezji w Liepāji Viktors Stulpins oraz dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA Dorota Janiszewska-Jakubiak. Wystawa ukazuje wkład mniejszości polskiej w rozwój gospodarczy zarówno Łotwy, jak i samej Lipawy. Na 21 planszach zostały przedstawione sylwetki 12 osób szczególnie ważnych dla rozwoju Lipawy, samo miasto zaś zostało zilustrowane za pomocą wielkoformatowych wydruków archiwalnych pocztówek.

Po uroczystym otwarciu wystawy uczestnicy wydarzenia wraz z autorem książki ruszyli na spacer uliczkami Lipawy, słuchając ciekawych opowieści Marka Głuszki o bohaterach jego publikacji. Następnie w Muzeum Historycznym Lipawy odbyła się prezentacja książki i oczywiście spotkanie z autorem.

Polacy odegrali wręcz kluczową rolę w jego rozwoju, o czym przypomina książka Marka Głuszki oraz powstała na jej podstawie wystawa przygotowana w trzech językach: łotewskim, polskim i angielskim. Będzie można ją podziwiać do 6 sierpnia przed Katedrą św. Józefa w Lipawie.