Dni Kultury Polskiej w Rezekne

Dni Kultury Polskiej w Rezekne

W okresie listopad-grudzień Oddział ZPŁ w Rezekne ogranizował cykl koncertów promujących kulturę polską. Głównym bohaterem występów był Chór „Jutrzenka” pod batutą niestrudzonej Ireny Iwanowej. Chór zaprezentował kilka programów artystycznych oraz koncert z okazji Niepodległości Polski.

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.