Dni Kultury Polskiej w Rezekne

Dni Kultury Polskiej w Rezekne

5-6  września Rezeknieński Oddział ZPŁ na czele z prezesem Bernadetą Geikiną-Tołstową zorganizował Dni Kultury Polskiej pod hasłem „Splot malarstwa, muzyki, tańca i pieśni polskiej”.

Wprowadzenie do Dni Kultury Polskiej odbyło się już 13 sierpnia w Dworku w Luznavie (pol. Dlużniewo), gdzie otworzono wystawę polskiej artystki Julitty Biały „… a w sercu zawsze Polska”. Pani Julitta urodziła się i mieszka w Warszawie, studiowała językoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim oraz malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i w Wirginii (USA). Autorka przede wszystkim maluje portrety oraz ikony. Lubi podróżować i malować dawną architekturę Europy Południowej. 5 września w Dłużniewie odbyło się spotkanie z Julittą Biły. 

6 września w Domu Kultury Mniejszości Narodowych w Rezekne rozbrzmiał barwny polski koncert, w którym uczestniczył chór Rezeknieńskiego Oddziału ZPŁ „Jutrzenka” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” (kierownik i choreograf Robert Śliżewski). 

Imprezy zorganizowano przy wsparciu Ambasady RP w Rydze, Domu Kultury Mniejszości Narodowych w Rezekne oraz Dyrekcji Dworku w Luznavie.