Nowa tablica upamiętniająca gimnazjum polskie w Rezekne

Nowa tablica upamiętniająca gimnazjum polskie w Rezekne

W ramach obchodów 735 urodzin miasta w Rezekne odbyło się wiele imprez. Bardzo ważnym wydarzeniem dla Polaków było odsłonięcie tablicy upamiętniającej gimnazjum polskie, które działało w obecnym gmachu Szkoły Muzycznej im. Jānisa Ivanovsa latach 1921–1941.

Uroczystość odbyła się 31 lipca i zaczęła się od „Kujawiaka” w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej im. Jānisa Ivanovsa. Prowadząca uroczystość – prezes Rezeknieńskiego Oddziału ZPŁ Pani Bernardeta Geikina-Tołstowa przywitała zgromadzonych w historycznym miejscu mieszkańców miasta oraz gości i w trakcie imprezy przedstawiła historyczne dzieje szkoły, która powstała w 1919 r. dzięki staraniom prezesa ówczesnego Związku Polaków Pani Stanisławy Dowgiałło. Następnie w 1921 r. utworzono szkołę średnią, którą w 1923 r. przekształcono w gimnazjum. W 1941 r. gimnazjum polskie zamknięto. Polską Szkołą Początkową w Rezekne otwarto po ponad 50 latach – po odzyskaniu niepodległości Łotwy w 1993 r.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili kierownika wydziału polityczno-ekonomicznego Ambasady RP w Rydze Pan Grzegorz Opaliński, przewodniczący Rady Miasta Rezekne Pan Aleksander Bartaszewicz. Głos zabrały także wieloletnia pani dyrektor Państwowego Gimnazjum Polskiego w Rezekne Walentyna Szydłowska, oraz nowa pani dyrektor Olga Burowa. Panie dokonały także odsłonięcia tablicy, którą poświęcił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Diecezji Rezeknieńsko-Agłońskiej Jānis Bulis. Uroczystość swoim wspaniałym wykonaniem polskich piosenek uświetnił chór “Jutrzenka”.

W 2001 roku na fasadzie Szkoły Muzycznej im. Jānisa Ivanovsa w Rezekne został umieszczony kamień upamiętniający historyczne miejsce gimnazjum polskiego, lecz został on zdemontowany w ramach rekonstrukcji szkoły w latach 2014–2015 i obecnie znajduje się w Muzeum Gimnazjum Polskiego w Rezekne.