„Polonez” na SACROSONG 2019

„Polonez” na SACROSONG 2019

Około trzysta osób wzięło udział w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej SACROSONOG w Otwocku, który odbyła się w dniach 6-9 czerwca. Wśród uczestników był również chór „Polonez” z Rygi. Na otwarcie festiwalu w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku przybyły tłumy.

Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej SACROSONG, jest nie tylko festiwalem, lecz także wydarzeniem o niespotykanym, szerokim zakresie społecznym. Po kilkunastu latach jego realizacji, angażuje już dzisiaj wiele ludzi, o różnej profesji i pozycji społecznej. W jego realizację zaangażowany jest ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej Bp Romuald Kamiński, przedstawiciele powiatów, samorządów miejskich i gminnych, parafie, osoby prywatne oraz liczne grono wolontariuszy. Corocznie gromadzi wykonawców z Polski i z zagranicy, głównie ze Wschodu.

W ciągu kilku dni odbywały się przesłuchiwania, wycieczki, koncerty, Msze Święte oraz warsztaty muzyczne.