Kolejna zmiana PKW na Łotwie

Kolejna zmiana PKW na Łotwie

Już od połowy 2017 r. na Łotwie stacjonują polscy żołnierze, którzy wchodzą w skład grupy bojowej NATO. W dniu 17 czerwca w bazie wojskowej w Ādaži odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego i przywitanie żołnierzy, którzy przybyli na kolejną V zmianę.

W ceremonii przekazania dowództwa udział wzięli m.in. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze Monika Michaliszyn, Attaché Obrony Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie ppłk Piotr Pomazany, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie Małgorzata Hejduk-Gromek, Dowódca Task Force Latvia, Dowódca Łotewskiej Brygady Piechoty Zmechanizowanej, Dowódca eFP Battle Group Latvia, dowódcy kontyngentów wchodzących w skład eFP oraz przedstawiciele środowiska polonijnego.

Po odczytaniu Rozkazu Szefa Sztabu Generalnego o zmianie na stanowisku dowódcy PKW (mjr Roberta Chupkę zmieni mjr Daniel Stanicki) nastąpiło podpisanie protokołu oraz uroczyste przekazanie flagi z orłem na drzewcu. Reprezentujący Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Ireneusz Zygmunt w swoim przemówieniu wyraził swoją wdzięczność dla IV zmiany za wzorowe wykonywanie obowiązków, a V zmianie życzył powodzenia i wytrwałości w działaniu.

Po uroczystych przemówieniach odczytano rozkaz Ministra Obrony Narodowej, w którym wyróżniono żołnierzy eFP Medalami Wojska Polskiego. Następnie łotewscy sojusznicy, doceniając wkład polskich żołnierzy w działalność wykonywaną na łotewskiej ziemi, wręczyli medale i wyróżnienia żołnierzom polskim.

Na zakończenie uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową, po której odbyła się defilada pododdziałów. Część oficjalna zakończyła się wspólnym żołnierskim posiłkiem.