Obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Rydze

Obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Rydze

Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej w Rydze 27 kwietnia w Wielkiej Gildii zorganizowały wspólne obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Głos zabrała Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie Monika Michaliszyn oraz Ambasador Republiki Litewskiej Valdas Lastauskas. Zdalne wideo życzenia do Polaków skierował przewodniczący Saeimy Edvards Smiltēns. W części rozrywkowej zaśpiewała Ewa Sawczuk z zespołem „Tango Sin Quinto”. Wykonała utwory skomponowane przez Andrisa Gailisa na słowa polsko-łotewskiej poetki Olgi Daukszty, Zabrzmiały piosenki Raimondsa Paulsa oraz Czesława Niemena. Koncert kontynuował zespół taneczny „Ryskie Promyki” z Ryskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz pod kierownictwem Walentyny Zeberiņi oraz Teresy Dinuli. Tancerze wykonali taniec z motywami ukraińskimi „Insha ljubov” oraz wiązankę polskich tańców ludowych.

Goście mieli okazję zapoznać się z wystawą przygotowana przez Ambasadę Republiki Litewskiej poświęcona Konstytucji Trzeciego Maja oraz wystawą "Wytrwać na przekór historii" o historii Związku Polaków na Łotwie.